Menú de navegación

Memoria Trobada del Foc 2014

cartel trobada

(inscripciones y archivos extras al final del post)

INTRODUCCIÓ:

Després de la celebració de la 1a Trobada del Foc el passat 25 de maig del 2013 amb un increïble i rotund èxit a nivell provincial i nacional, fent eco d’això en tots els Mitjans de comunicació i xarxes socials es constata que la nostra cultura del foc està més viva i present que mai en totes les localitats, províncies i països, amb una forta participació ciutadana.

En este acte on la Federació Interpenyes de Paterna i les penyes que la componen van posar tot el seu interés, amb l’ajuda i col·laboració de l’Ajuntament de Paterna, van estar presents associacions i penyes de la nostra comarca així com de diferents localitats geogràfiques, tots amants del foc, obtenint com resultat un intercanvi de cultures i opinions molt optimistes de cara al futur i la realitat de la història més actual; la metxa no s’apagarà mai.

Com resultat es va obtindre una consagració de cultures en el bressol del foc, en la nostra Vila de Paterna.

La presència de fins a quatre generacions en algunes de les associacions ho diu tot, els més menuts senten la pólvora i espenten als seus majors.

És a ells, els més menuts a què ens devem en la nostra labor d’inculcar i ensenyar la cultura territorial del foc des de l’aprenentatge i sense deixar de costat la diversió. Per això esta Federació lluita constantment per a ensenyar-los el respecte al foc i les normes i legislacions aplicables. Als seus progenitors i tutors a què aprenguen a guiar-los en la seua iniciació a la utilització de la pólvora i el foc des del respecte als altres.

Amb açò aconseguim que els que no ens prenguen seriosament, ho facen, els que té por ho perden, i els que ho assenten s’unisquen.

 

En esta segona trobada entre cultures del foc disfrutarem, compartir i ensenyar més que mai.

DENOMINACIÓ De l’ACTE

“2na TROBADA DEL FOC” com a continuació a la “TROBADA DEL FOC 2013”. És la segona trobada en la localitat de Paterna d’associacions, pobles i persones vinculades al món del foc.

 

DESCRIPCIÓ De l’ACTE

El propòsit amb esta celebració és la reunió de poblacions i les associacions de Paterna, Associacions de la Comarca de l’Horta i la Comunitat Valenciana i del territori nacional, en les que les seues Festes Majors giren entorn de la pólvora, per a exposar la seua cultura i metodologia del foc a tot el públic.

Este esdeveniment cultural és un perfecte aparador per a mostrar i donar a conéixer la nostra festa a tots els visitants que podran participar activament en els actes i exposicions que es mostren, així com presenciar els diferents costums i metodologies d’altres cultures.

El fòrum és idoni per a fomentar les Festes Majors de cada població assistent, i invitar a tots els visitants a participar a través de les diferents associacions de la nostra festa.

En este nou projecte s’inclou la Trobada Infantil, apartat on es pretén ensenyar als més xicotets a respectar la cultura del foc, així com una mostra d’artesania amb ferramentes i artefactes que s’utilitzen des que es daten estos festejos.

JUSTIFICACIÓ

Oberta esta porta cultural amb la primera Trobada al maig del 2013 de les diferents cultures del foc i amb els antecedents de la gran acceptació ciutadana, esta Federació presenta este segon acte de la Trobada del Foc amb molts reptes i vista de futur.

Per a esta Federació, que en l’últim any ha aconseguit avançar el seu posicionament social molt més del que s’esperava, continua treballant darrere de la cultura del foc justificant este esdeveniment cultural en el simposi entre poblacions necessari per a millorar i fomentar les diferents cultures que ens unixen en una mateixa comarca. Per a això comptarem amb la presència a més dels artesans i artificies de les ferramentes i vestimentes com dels articuls principals i necessaris per a cada un dels nostres actes: la pirotècnia.

Ensenyant pas a pas cada detall de la nostra cultura del foc, i començant des dels més menuts, volem guanyar-nos el respecte que mereix la nostra posició com a actors de la festa del foc en cada poble, ensenyant que este tipus de cultura està totalment lligada al respecte i, com no, a la normativa que ho regula.

MARCO INSTITUCIONAL

La Federació Interpenyes Paterna és una entitat sense ànim de lucre que aglutina a 18 associacions-penyes participants en els actes de foc, i que té com a acte estrela la “Cordà de Paterna”.

En els últims anys ha avançat a passos de gegant, aconseguint entrar en el consell Sectorial per a col·laborar activament en la Corda de Paterna (un dels actes pirotècnics més importants del món, Festa d’Interés Turístic Autonòmic i en procés de convertir-se en Festa d’Interés Turístic Nacional), en la Comissió de Festes de Paterna, i organitzant actes de foc amb gran afluència de gent i acceptació en les festes de Paterna, València i altres localitats transmetent la cultura del foc allí per on passa.

La Federació serà l’organitzadora de l’esdeveniment, sent esta experta a organitzar o col·laborar en grans actes en unes quantes localitats.

 

Constituïxen els fins i objecte de la Federació Interpenyes Paterna segons s’indica en els nostres Estatuts:

El desenrotllament de les activitats pròpies dels festejos relacionats amb el món de la pólvora i els coets, en el marc de les nostres Festes Majors en honor del Santíssim Crist de la Fe i Sant Vicent Ferrer, en tot allò que s’ha relacionat amb la Cordà, Recordàs i Cercaviles, tant infantils com juvenils i per descomptat d’adults, a més vetlarà pel respecte a la tradició i defensa del món del “Coet” valencià per antonomàsia en el marc de la legislació i les pròpies restriccions que l’autoritat competent determine d’acord amb la legislació en vigor, així mateix la Federació podrà col·laborar, si és el cas, en la realització d’altres festejos, commemoracions i activitats culturals, lúdiques i recreatives amb arrelament en la nostra Vila, Paterna.”

I en el nostre Reglament de Règim Intern s’assenyala que:

La Federació declara el seu ferm compromís en la defensa de la indiscutible i diferenciada personalitat del poble de Paterna, i per extensió el del poble valencià, així com els seus senyals d’identitat. En les seues declaracions escrites s’utilitzarà, de forma preferent el valencià, propiciant i impulsant la seua propagació i la normalització del seu ús. Acomodant-se, quant a l’ortografia i vocabulari, a la qual cosa dictamine l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

La Federació defendrà “el us i constums” del poble valencià, complirà amb la legislació vigent a nivell de pólvora, i ajudará en la mesura que es puga a al bon desenrotllament de la festa.

La Federació fomentarà que la “Cultura Del Foc” siga traslladada entre generacions, per la qual cosa farà que esta comesa es puga complir, facilitant pel mitjans que s’estimen oportuns i sempre complint totes les normatives que siguen de la seua aplicació.”

Cal assenyalar que, en la línia de desenrotllament d’estos principis, ja hem realitzat diferents actes relacionats amb la cultura de la pólvora en diferents localitats a sol·licitud de les autoritats, complint i respectant sempre estrictament les normatives vigents i aplicables a cada acte. Per a això hem creat el nostre propi òrgan assessor a més de comptar amb la supervisió del Consell sectorial de l’Ajuntament de Paterna.

FINALITAT DEL PROJECTE

La finalitat d’este projecte és fomentar la participació ciutadana en la nostra cultura del foc interactuant activament amb les exposicions. Exhibir, Compartir i experimentar metodologies entre pobles i cultures, unint i compartint esforços per augmentar la seguretat, sense haver de minvar l’espectacle pirotècnic o variar en excés la seua tradicional forma de tir, ensenyant al públic tant a disfrutar-los com a respectar-los. Exhibir els diferents actes de foc que cada localitat realitza als visitants perquè coneguen les diferents modalitats i formes segons la seua antologia i història.

Eliminar de la societat les reticències al mal ús de la pólvora i els seus tiradors amb actes responsables com els que es van a exposar i a exhibir fent participe a tot el públic.

Ensenyar als més xicotets i a la resta de públic la seguretat i normativa que s’apliquen, i la responsabilitat que comporta.

Col·laborar amb les empreses i artesans que treballen per a la cultura del foc, ja que este tipus d’actes mou un consum considerable en totes les branques.

Unir forces entre les diferents associacions allí presents i intercanviar impressions amb una jornada d’autentica germandat entre pobles, associacions i artesans.

OBJECTIUS

L’objectiu primordial és obrir la Cultura de Foc a tot el món, que no siga un espectacle tancat i que tota la població puga participar-hi, que aprenguen i respecten la cultura de la pólvora i el seu foc i entenguen com i perquè se celebren els actes i les normatives i seguretat que s’aplica constantment.

Acostar als més xicotets i ensenyar-los a respectar i manejar la pólvora i el seu foc, així com als seus progenitors o tutors com ajudar-los en els seus inicis perquè no tinguen una idea equivocada.

Desmembrar cada acte cultural des del muntatge i coneixement dels artificis pirotècnics així com les ferramentes i vestimentes que utilitzen els seus tiradors, ajudant d’esta manera als Artesans tant de Paterna com d’altres localitats a promocionar-se.

Exhibir les diferents formes de la cultura del foc que existixen i les seues tradicions reflectides en la història de les seues tradicions i cultures.

L’intercanvi d’opinions entre les diferents associacions amants de la pólvora presents, fòrums de discussió i coneixements d’altres cultures del foc.

PERSONES DESTINATÀRIES (PÚBLIC)

Totes aquelles persones amants del món del foc, interessades en la cultura d’altres poblacions i els seus actes, modes i funcionament de les associacions allí representades.

Tot el públic en general, persones de totes l’edats, en especial als menors per la seua imminent participació en els diferents manifestacions festives, per al seu coneixement i aprenentatge.

Empreses i professionals que estan presents en cada un d’estos actes i les seues festes, artesans que elaboren els artificis, ferramentes i vestimentes perquè es puguen utilitzar en els mateixos.

PARTICIPANTS I COL·LABORADORS ACTIUS

-Representació de Poblacions en què els seus actes principals en les seues Festes Patronals siga la pólvora en totes les seues formes sent requisit indispensable l’exposició de la seua cultura del foc en qualsevol de les seues formes.

-Associacions, Comissions de Festes i Penyes en què el seu principal fi gire entorn de la pólvora sent requisit indispensable l’exposició de la seua cultura del foc en qualsevol de les seues formes.

 

-Empreses del sector o artesans dedicats a la manufactura de productes relacionats amb la pólvora o ferramentes i vestimentes sent requisit indispensable l’exposició dels seus productes i/o ferramentes relacionats amb la cultura del foc.

-Un altre tipus de servicis o empreses necessaris per al bon funcionament de l’exposició

LOCALITZACIÓ FÍSICA I AMBET TERRITORIAL

L’esdeveniment tindrà lloc a Paterna (l’Horta ) en la zona delimitada per l’Ajuntament de Paterna com a zona de foc dins del Parc Central, zona de tir de Mascletaes i Castells en les diferents Festes que se celebren en esta localitat i on es realitza la coneguda Recordá any rere any i que organitza esta Federació.

El Parc Central és el pulmó de Paterna amb 85.000 metres quadrats de naturalesa, oci a l’aire lliure i diferents servicis com a parcs, jardins i activitats esportives. En el centre d’este parc i amb les normatives i delimitacions de seguretat es troba l’esplanada de Foc emplaçada per l’Ajuntament de Paterna on es disparen diferents actes de foc durant tot l’any.

En este entorn s’emplaça la 2a Trobada del Foc, sent l’emplaçament ideal ja que reunix tots els requisits per a passar un dia d’oci i foc sense renunciar a cap de les particularitats que este acte requerix.

L’àmbit territorial cobrirà a Paterna i les comarques de l’Horta en particular, la Comunitat Valenciana i Espanya en general, amb casos excepcionals de la resta de l’àrea mediterrània.

ÀREES I DISTRIBUCIÓ D’EXPOSICIÓ :

Àrea d’Exposició central de la Trobada:

Zona d’exposició de Cultures del foc i Pólvora a través de les Associacions i representacions. En esta Àrea tindran cabuda totes les exposicions que presentaran les Penyes de Paterna i la resta d’associacions presents amb l’orde que la Federació estime. Cabran tot tipus d’exposicions, xarrades, i actes sense foc que seran anunciats amb horaris amb tots els mitjans que dispose la Federació.

Àrea de la Trobada Infantil :

Zona d’activitats infantils i Escoleta del Foc.

S’estimaren les Escoletes infantils necessàries amb horaris aproximats amb l’afluència del públic infantil per al major aforament possible, on s’ensenyarà als infantils sobre la història d’esta cultura, normes de seguretat i com utilitzar els artificis pirotècnics.

Entre les escoletes es realitzar diferents activitats i tallers sense foc relacionats amb la cultura del foc i la pólvora.

 

10.3 Àrea d’Artesania:

En esta Àrea podran exposar totes les empreses i Artesans dels productes de pirotècnia, la indumentària, ferramentes i altres objectes relacionats i que es consumixen constantment en els actes i festejos de foc i pólvora per a la promoció dels seus productes. (Els Productes de Pirotècnia hauran d’exposar-se sense càrrega).

10.4 Àrea d’Actes de Foc:

Esta Àrea serà delimitada per l’Ajuntament de Paterna amb la sol·licitud prèvia de la Federació amb les normes de seguretat que comporte cada acte de Foc.

Tots i cada un dels Actes de Foc seran dirigits per la Federació i supervisats per l’Ajuntament de Paterna amb la normes Locals i les lleis Estatals.

S’obri el termini perquè les empreses de Pirotècnia i associacions que vullguen exhibir un acte pirotècnic, acollit a les normes que els regulen, puga sol·licitar-ho a esta Federació que serà l’encarregada d’aprovar-ho i organitzar-ho, així com de presentar-ho a l’Ajuntament de Paterna.

10.5 Zona d’avituallament i descans del públic i participants

S’habilita una zona de servicis i descans del públic i participants on podran adquirir aigua, refrescos i comestibles.

ACTIVITATS

Les diferents Activitats que es van a realitzar durant els dies 24 i 25 de maig de 2014 es determinaren una vegada acabat el termini d’inscripcions dels seus participants i determinades les activitats en conjunt o per separat en l’exposició. Les activitats, actes i els seus patrocinadors compondran el Programa d’actes que serà publicat a través dels Mitjans de comunicació i publicitat.

METODOLOGIA I ESTIL

Este esdeveniment té com a mètode i estil, l’exposició i exhibició d’actes culturals relacionats amb el foc per mitjà de la participació dels Pobles, Associacions i Penyes, així com els Artesans del Sector, i l’educació per mitjà d’activitats entorn de la cultura del foc per al públic infantil.

Dissabte dia 24 de maig del 214.

Cada Poble, Associació, penya o Artesà tindrà el seu espai que serà designat per mitjà dels estands, presentant la seua exposició o Producte.

Sàrria requisit indispensable per a obtindre un estand en la zona d’exposició, l’exposició de la seua cultura del foc en qualsevol de les seues formes o productes.

Es podran designar prèvia petició alguns locals específics al voltant de la fira que els serviran per a poder projectar videos-documentales i presentar exposicions. Este dia serà d’exposició per al públic que assistisca.

El Domingo dia 25 de maig de 2014

Durant este dia es realitzaran diferents actes per a intercanviar opinions entre els diferents Expositors, Associacions i Artesans.

AGENDA De l’ACTE

Octubre de 2013: Presentació del Projecte a la directiva d’Interpenyes.

Novembre de 2013: Rectificat i ratificat el projecte per la Federació Interpenyes, presentació del mateix. Presentació a altres institucions i Organismes.

Desembre de 2013: Presentació de l’acte a l’Ajuntament de Paterna perquè ho incloguen en l’Agenda Municipal Repartiment de treball a cada Àrea.

Gener/Febrer de 2014: Obertura de subscripcions de participants i col·laboradors.

Març de 2014: Preparació de Cartellera, publicitat i comunicació. Acte Presentació als Mitjans de comunicació i en societat de la 2na Trobada del Foc.

24 i 25 DE MAIG DE 2014: 2na Trobada del Foc.

ZONES DE DISTRIBUCIÓ DE LA TROBADA:

  • EXPOSICIÓ CENTRAL:

Constarà d’exposicions de làmines, fotografies, maquetes a escala, projeccions, etc… així com altres activitats que presentaren les Poblacions, associacions i Artesans presents. En el cas de necessitar més espai del designat o qualsevol altre mitjà logístic ho tindran de comunicar amb antelació a la Federació. Es podran exposar d’artefactes pirotècnics, lliures de càrrega explosiva, empleats per a les diferents activitats culturals que s’exposen.

S’habilitarà una zona de conferències on es realitzaran diferents xarrades, conferències i debats sobre la cultura del foc.

  • TROBADA INFANTIL:

En esta Secció es realitzaren tot tipus d’activitats infantils relacionades amb la nostra cultura del foc. L’Àrea infantil realitzarà quantes Escoletas Infantils estime necessàries depenent de l’afluència infantil. Per a esta Àrea es disposarà una carpa de grans dimensions, cadires, taules i material didàctic per al seu desenrotllament.

  • ZONA DE DESCANS AVITUALLAMENT:

En esta zona s’instal·laren barres per a donar servici d’hostaleria i descans, taules i cadires per al descans dels visitants on podran adquirir refrescos i comestibles.

  • ZONA DE TIRS DE FOC:

En esta zona es realitzaran tots els actes de foc, sent delimitada la zona de seguretat per mitjà d’un tanca o semblant, d’acord amb les normes Estatals i Locals.

Els actes de foc a realitzar per la federació seran:

MASCLETA MANUAL al mig dia.

PASACARRER a la nit

CORREFOC a la nit

PEÇA a la nit

 

Nota: L’Organització podrà modificar qualsevol punt de l’acte pel bé del mateix.

Memoria con un apéndice de extra sobre la Trobada del 2013

FORMULARI PER A LA PARTICIPACIO I COLABORACIO ARTESANS I EMPRESES DEL SECTOR

FORMULARI PER A LA PARTICIPACIO I COLABORACIO DE PENYES/ ASSOCIACIONS