Directiva

àrea de presidència

President

César Andreu Molina​

ASsEsSOR DE PRESIDèNCIA

César Andreu Navarro

Delegació d'arxiu

Camilo Segura Arteaga

Delegació de documentals

Santi Muñoz Blazquez

Delegació sede

Juan Manuel Navarro Marques

Pepe Franco Bailén

Secretaria

Manuel Cabeza Ros

Delegació de Pic i Pala

Jorge Soriano Rocafull

Comisió de festes

Sheila Oller Gallardo

Tamara Navarro Franco

Allyson Franco Sanchis

Llanos Sanchis Borrás

àrea de comunicació, premsa i protocol

RESPONSABLE

Manuel Cabeza Ros

Delegació de protocol

Allyson Franco Sanchis

Llanos Sanchis Borrás

Delegació Comunicació i Premsa

Sheila Oller Gallardo

Patricia García Ocaña

àrea de distincions i correfocs

Vicepresident 1º

Jose Manuel Flores González

Delegació Hòmens Grans i Tiradors en la memòria

David Lozano García

Delegació de Distincions

Paco Aparicio Giménez

Delegació de Correfocs

Susana Soriano Rocafull

àrea de pólvora i Escoleta del foc

Vicepresident 2º

Javier Franco Folgado

Delegació de pólvora

Juan Martínez Martos

Delegació de recordà

Jaime Orts Muñoz

Delegació Escoleta del Foc

Jose Luis Calatrava Isaac

àrea de seguretat i formació

Vicepresident 3º

Pedro Muñoz Blazquez

Delegació de seguritat

Pedro Navarro Mulero

Pepe Franco Bailén

Armando Barrios Trujillo

Delegació de formació

Pedro Muñoz Blazquez

àrea d'economia

Vicepresidenta 4º

Loli Real Contelles

Tresorer

Toni Fernández Lucena

Assessor econòmic

Toni Gilabert Roig

Comptable

Jose Manuel Flores González

àrea d'actos

Vicepresidenta 5º

Maria Ángeles Corbacho Herrera

Delegació d'actos

Luis Berga Caballero

Delegació Sopar de Germanor

Manuel Ibrahim Díaz Pérez

Delegació Sopar de Foc

Toni Ten Rodrigo

Subdelegats d'actos

José Vicente Guillem Rey

Juan Sojo Benlloch

Juan Manuel Lozano Orenga

Raquel Saurí Gimeno

Jaime Orts Muñoz

Santiago Javier García Moreno

Daniel Martínez Carmona

Desplaça cap amunt