La Gran Recordà

Quasi tan antiga com és la Cordà de Paterna, es té constància que es feia la Recordà, NO com la coneixem en 2023, clar.

Des de l’any 2001, amb l’obligatorietat que va imposar l’Ajuntament del moment, se celebra en el que hui és el Parc Central, Antic Tir de Colom.

Des de llavors s’ha celebrat quasi ininterrompudament, a excepció feta del 2020 per la COVID-19, en aquest ja emblemàtic lloc per a aquest acte.

Interpenyes assumeix l’organització d’aquest acte des del mateix moment de la nostra creació i adaptant-nos a la legislació que afecta aquesta mena d’actes a cada moment. El patrocini de la Recordà recau en les penyes que participen.

L’horari que té establit aquest acte és des de les 3 de la matinada, després de la Cordà de Paterna, fins a les 7 del matí del dilluns del Crist, i d’ací anem a la Despertà del Crist.

 
Tiradores Gran Recordà de Paterna

LLOCS EMBLEMÀTICS DE LA RECORDÀ

Els llocs més emblemàtics on es tirava la Recordà, coets solts en el nucli urbà de Paterna, són:

Tiradores Gran Recordà de Paterna

El Coetòdrom

En la dècada dels 90, l’increment de la pólvora que es tirava després de la Cordà va ser tal que l’Ajuntament, animat per les denúncies d’alguns veïns, no vaig més eixida que prohibir les Recordàs i construir un recinte perquè es poguera tirar els coets, el Coetòdrom.

El Coetòdrom va estar embolicat de grans polèmiques, per les persones que estaven en contra i les que estaven a favor.

Des de l’any que es va prohibir tirar coets pels carrers de Paterna, l’Ajuntament va permetre que es tiraren coets també en el Tir de Colom, encara no era Parc Central.

Des de la creació de la Federació Interpenyes, aquest acte, la Recordà, està organitzada per aquesta Federació, encara que amb anterioritat els que anaven a aquest recinte a tirar eren les mateixes persones, encara que la federació no estiguera constituïda.

Desplaça cap amunt