Escoleta del foc

Amb moltíssims dubtes i molt poc (res) pressupost, un dia d’agost, les 5 de la vesprada, en el Coetòdrom, per tant, sense cap sobra, Interpenyes va realitzar la primera Escoleta del Foc.

Any rere any, l’Escoleta de Foc va anar canviant d’ubicació; la Cova Gran, la Casa de la Cultura, fins a aconseguir realitzar-la en el Capri, un lloc que ens brindava moltes possibilitats, a més de que ja disposàvem d’una mica de pressupost.

Va ser ja en el Capri on aconseguim separar als pares i mares dels seus fills i així aconseguir més atenció d’aquests a les nostres explicacions.

Els punts pel que considerem que l’Escoleta del Foc ha aconseguit el renom que té són:

En cap moment hem volgut reemplaçar als seus majors, senzillament volem transmetre uns valors que els ajuden a estimar la festa i fer… “Que la metxa no s’apague”.

Moltes gràcies a Jose Luis Calatrava Isaac pel teu afecte i amor demostrat als xiquets i a la festes de Paterna.

Escoleta del Foc de Paterna
Desplaça cap amunt